Roubenka v Jitravě

Roubenka v Jitravě 2018-06-13T10:26:31+00:00

Popis projektu

Oprava střechy – krytina, krov, zateplení, hromosvod; Stavební úpravy uvnitř i vně roubenky

Období realizace: 2011–2012 | Investor: soukromý investor

Detaily projektu

Kategorie: