Project Description

Statické zajištění zdiva, oprava krovu

Období realizace: 2012–2019 | Investor: soukromý investor