Foto 10/10: Pohled na JV nároží po dokončení oprav, 5/2013